Sidste Nyt

KONTINGENT

Indbetaling for 2018. Indbetaling sker altid sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Forfaldsdato d.1. marts 2018

Enten bankoverførsel   reg. 0676  kontonr. 6443322947

Eller Fik. nr. (giro)  +73<                                  + 87729478

Husk tydelig afsender !

200.-kr. pr. person              600.-kr. pr. forening/firma

 

 Indkaldelse til generalforsamling

 

  Tirsdag d. 20.marts 2018 kl. 18.00

 Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning. Drikkevarer kan købes til “høkerpriser”. Derefter er der anmelderrost film

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri “

Regnskabet, som skal godkendes på generalforsamlingen kan ses herunder. Det vil blive vist på lærredet, men ikke omdelt i papirudgave. Man kan altid henvende sig hos Revision Nysted og få et eksemplar.

2017-regnskab

Generalforsamling 2018 dagsorden                  Nyhedsbrev 2018

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen senest 6 dage  før generalforsamlingen.