Sidste Nyt

 

Det er tid til at forny medlemskabet

Kontingent bedes betalt inden 15/3 2020

200.-kr personligt medlemskab. 600.-kr forening eller firma.

Nordea reg. 0676 kontonr. 6443322947

Generalforsamling i Byhusforeningen

Generalforsamlingen afholdes i Nysted Biograf-Teater

 

Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 17.30

Efter generalforsamlingen er Byhusforeningen vært ved en let anretning, og medlemmerne inviteres derefter i biografen til filmen DE SÆRLIGE”.

Drikkevarer kan købes.

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes til generalforsamling med følgende dagsorden:

 

  • Valg af dirigent og stemmetæller

 

 

  • Bestyrelsens beretning

 

 

  • Aflæggelse af regnskab

 

Rettidigt indkomne forslag

 

 

  • Godkendelse af budget og kontingent

 

 

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf 3 er på valg:

Lisbeth Riber, Jørn Poulsen og Kristian Due Andersen. Alle er villige til at fortsætte deres arbejde i bestyrelsen.

Suppleanter: Else Frederiksen er på valg. Else er villig til genvalg.

  1. Valg af bilagskontrollant

      Evt.

Regnskab, budget og vedtægter kan ses på hjemmesiden www.nystedbio.dk under ”Sidste nyt”

Nysted februar 2020

Byhusforeningen i Nysted

Bestyrelsen

 

Nyt Nyt

Der er oprettet en ny side under sidste nyt “Jobbørs”, hvor vi skriver ønsker/behov for at frivillige ville byde ind. I håbet om at, flere frivillige ville være med til at fastholde den høje standard huset i øvrigt har.