Reklamer i biografen

 Kunne du tænke dig en reklame i Nysted Biograf

Reklamen bliver vist før hver film, som vises tirsdag, onsdag , torsdag hver uge fra sep. til april. Prisen er 1000.-kr. + moms for en sæson.

Reklamematerialet sendes til : erik.damskier@nypost.dk

Ændringer / fornyelser af eksisterende reklamer sker i aug. eller jan. (deadline d. 15.). Hvis reklamen ændres på andre tidspunkter koster det 250.-kr.

Henvendelse ang. reklamer kan enten ske til

Erik Damskier (erik.damskier@nypost.dk ) eller

Lisbeth Riber (lisbethriber@icloud.com / 20451368)